Tidigarelägga uppsägning av hyresrätt

2016-05-09 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag och min sambo hyr en lägenhet av en privat person som äger lägenheten. Vi har båda skrivit på ett kontrakt med 6 månaders uppsägelsetid och har nu bott i lägenheten från 30 augusti till idag 6.5. Vår hyresvärd har flertal gånger pratat om att avsluta kontraktet tidigare eftersom han vill sälja lägenheten. Detta har endast diskuterats muntligt men vi uppfattade det som att vi kan avsluta kontraktet tidigare och började därmed leta efter ny bostad. Nu har vi hittat en ny bostad där kontraktet skulle börja 1.7 men när vi meddelade vår hyresvärd om att vi är redo att avsluta vårt nuvarande kontrakt hävdade han till 6 månaders uppsägelsetid och säger att vi inte kan avbryta kontraktet tidigare. Vi undrar ifall det är möjligt att avbryta kontraktet tidigare med tanke på att han har pressat oss att hitta en ny lägenhet och pratat om att avbryta kontraktet tidigare.
SVAR

Att hyresvärden har pressat er att hitta en ny lägenhet genom att muntligen påtala det är högst sannolikt tyvärr inget ni kan få gehör för i sakfrågan om uppsägningstiden, detta då det krävs en konkret och verifierbar uppsägning för att överhuvudtaget kunna påtala något dylikt.

Vad som dock är intressant och gynnar er i frågan är en tvingande regel i hyreslagen som hittas här. Denna lyder som så att oavsett vad som avtalats har en hyrestagare av en bostadslägenhet alltid rätt att säga upp sin hyresrätt till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen. Med andra ord gäller inte de sex månader som avtalats, utan endast tre månader. Exempelvis om ni säger upp hyresrätten idag 2016-05-09 upphör den att gälla till 2016-08-31.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?