Tiden inom vilken klandertalan mot arvskifte måste in till domstol

2017-10-26 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Har en fråga angående klander av arvskifte. Om en av parterna har valt att företrädas av ett juridiskt ombud, och denne fick del av beslutet för över fyra veckor sedan har tiden då gått ut för den parten att klandra?Tänker att motparten fick del av beslutet genom sitt ombud, även om hon inte själv inte hämtade ut det förrän senare.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att ett arvskifte ska vara giltigt ska en arvskifteshandling upprättas som uppfyller formkravet i 23 kap. 4 § ärvdabalken. Regeln säger att det för arvskiftet ska upprättas en arvskifteshandling undertecknad av samtliga dödsbodelägare. En dödsbodelägare är en person, exempelvis en arvinge eller testamentstagare, som har ett rättsligt anspråk på del av ett arv. Om parten är en dödsbodelägare så ska dödsboet iaktta formkravet i ovanstående regel innan arvskifte kan upprättas. Det krävs ju uppvisande av vidimerade boupptecknings- samt arvskifteshandlingar för att ta ut medel från exempelvis bank. En dödsbodelägare som är missnöjd med arvskiftet får hos domstol ansöka att få en skiftesman utsedd av domstolen och därigenom klandra arvskiftet. Det ska dödsbodelägaren göra inom fyra veckor från den tidpunkt då han eller hon blev delgiven arvskifteshandlingen (se 23 kap. 5 § första stycket ärvdabalken som i sin tur hänvisar till tidsfristen 17 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken). Klander av arvskifte sker genom en stämningansökan riktad mot samtliga övriga dödsbodelägare vid den aktuella domstolen i den avlidnes hemort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (664)
2021-09-14 Hur skiftas arv av fastighet?
2021-08-31 Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn
2021-08-30 Går det att klandra ett arvskiftet efter fem år?
2021-08-11 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (95665)