Tiden inom vilken klandertalan mot arvskifte måste in till domstol

Hej!

Har en fråga angående klander av arvskifte. Om en av parterna har valt att företrädas av ett juridiskt ombud, och denne fick del av beslutet för över fyra veckor sedan har tiden då gått ut för den parten att klandra?

Tänker att motparten fick del av beslutet genom sitt ombud, även om hon inte själv inte hämtade ut det förrän senare.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att ett arvskifte ska vara giltigt ska en arvskifteshandling upprättas som uppfyller formkravet i 23 kap. 4 § ärvdabalken. Regeln säger att det för arvskiftet ska upprättas en arvskifteshandling undertecknad av samtliga dödsbodelägare. En dödsbodelägare är en person, exempelvis en arvinge eller testamentstagare, som har ett rättsligt anspråk på del av ett arv. Om parten är en dödsbodelägare så ska dödsboet iaktta formkravet i ovanstående regel innan arvskifte kan upprättas. Det krävs ju uppvisande av vidimerade boupptecknings- samt arvskifteshandlingar för att ta ut medel från exempelvis bank. En dödsbodelägare som är missnöjd med arvskiftet får hos domstol ansöka att få en skiftesman utsedd av domstolen och därigenom klandra arvskiftet. Det ska dödsbodelägaren göra inom fyra veckor från den tidpunkt då han eller hon blev delgiven arvskifteshandlingen (se 23 kap. 5 § första stycket ärvdabalken som i sin tur hänvisar till tidsfristen 17 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken). Klander av arvskifte sker genom en stämningansökan riktad mot samtliga övriga dödsbodelägare vid den aktuella domstolen i den avlidnes hemort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000