Tidbegränsning för erhållande av laglott

2016-06-20 i Laglott
FRÅGA
Hej Finns det någon tidsbegränsning i år som kan styra ett särkullsbarns arvsrätt?Ponera att ett särkullbarn kommer efter 50 år och vill ha sin laglott?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv vid sin förälders frånfälle,3 kap. 1 § ärvdabalken. Skulle det dock vara så att särkullbarnets förälder testamenterat bort sin egendom till fördel för den efterlevande maken har särkullbarnet rätt till hälften av sin arvslott, dvs. laglotten, 7 kap. 1 § ärvdabalken. Laglotten tilldelas dock inte automatiskt, utan det krävs att särkullbarnet påkallar jämkning av testamentet. Jämkning kan endast påkallas inom sex månader från det att särkullbarnet fick ta del av testamentet, 7 kap. 3 § ärvdabalken. Ett särkullbarn kan således kräva ut sin laglott efter väldigt lång tid, om denne inte fått ta del av testamentet. En arvinge tar del av testamentet genom att testamenteshandlingen överlämnas till arvingen i en bestyrkt kopia, 14 kap. 4 § ärvdabalken.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och jag önskar dig en trevlig sommar!

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (748)
2020-07-31 Arv - biologiska föräldrar som inte varit delaktiga i barns liv.
2020-07-13 Hur mycket får särkullbarnen om de begär sin laglott?
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?

Alla besvarade frågor (82559)