Tid för rättning av uppsats

Hej

Jag läser på universitet. Den 25e maj lämnade jag in min B-uppsats för bedömning enligt satt tidsfrist. Den 4e juni fick jag tillbaka ett mail där det stod att min uppsats överskred ordgränsen och måste kortas ner, den var vid det här laget alltså inte bedömd eller läst bara uppmärksammad som för omfattande.

Jag decimerade ned arbetet till max gränsen och skickade in den ca 24h senare, innan kursavslut som var den 8/6.

Läraren har nu haft 7 veckor på sig att rätta och bedöma, jag har ännu inte fått svar eftersom min inlämning räknas som en komplettering (hur det är möjligt att få en komplettering på något som från början aldrig lästs).

Det är idag 10 arbetsdagar (13 dagar totalt med helg) tills dess att sista kompletteringen ska vara inne (5/8). Är detta ok? Får min lärare kalla ett arbete sent inlämnat trots att det är inlämnat i tid, sedan ta 7 veckor på sig (ev mer) och det är mindre än 14 dagar kvar för tid att komplettera en sista inlämning?

Jag vänder mig till er innan jag vänder mig till dekanen, eftersom läraren endast varit aktiv 2 tillfällen på 14 dagar på undervisningsportalen och det är fler studenter som behandlas på detta sätt. Jag riskerar att bli av med min plats för Cuppsats på grund av denna typ av myndighetsutövande.


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Myndighetsutövning

Som du är inne på är betygsättningen av din uppsats en form av myndighetsutövning. Detta innebär att förvaltningslagen blir tillämplig. Av förvaltningslagen 9 § kan man utläsa att rättningen ska ske så snabbt, enkelt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Det finns inte någon lagstadgad tidsgräns för på hur lång tid det får ta för att man ska leva upp till förvaltningslagens krav. Det säger också säg självt att det skulle strida mot nämnda paragraf att sätta upp ett absolut tidskrav i lagen.

Riktlinje

Justiteombudsmannen har uttalat att en tentamen på en 5-poängskurs (nuvarande 7.5 poäng) borde ha som norm att betygsättas efter senast 3 veckor (JO 1991-07-18 dnr 3980-1990). Detta har sedan hänvisats till av b. la Högskoleverket, se här. Många universitet har sina egna riktlinjer för rättandet och då brukar det vara samma för inlämningar av skriftliga arbeten som för tentamen.

I ditt fall

Jag vet inte vilket universitet du går på men jag anser att du bör ta kontakt med din institution så fort som möjligt. En B-uppsats är såvitt jag vet på 7.5 poäng. Ergo har JO:s uttalande på din sida och troligen ditt eget universitets egna riktlinjer på din sida, förutsatt att det inte är något med uppsatsen som gör att den inte kan bedömas inom tidsramen - se "utan att rättssäkerheten eftersätts" i nämnda paragraf i förvaltningslagen. Hursomhelst bör du få återkoppling så jag tycker du ska tala med institutionen. Ofta finns ett studieombud du kan vända dig till också.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000