Tid för överklagan i förvaltningsrätt

2020-01-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag har fått rätt till PA i en dom från förvaltningsrätten. Hur lång tid har kommunen på sig att överklaga detta beslut?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

En part som är missnöjd med förvaltningsrättens beslut kan överklaga beslutet till kammarrätten (33 § förvaltningsprocesslagen).

Vanligen måste överklagan inkomma inom tre veckor, men i vissa fall gäller andra tidsfrister, exempelvis i skattemål. Du kan läsa mer här.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (515)
2020-03-30 Överklaga beslut om försörjningsstöd
2020-03-30 Kan man som enskild kräva att en myndighet avgör ett ärende?
2020-03-30 Kommunens ekonomiska ansvar?
2020-03-30 Kan man få försörjningsbidrag när man är arbetslös?

Alla besvarade frågor (78652)