Tid för att få prövningstillstånd i Högsta Domstolen

2017-01-28 i Domstol
FRÅGA
Hur lång tid brukar det vanligtvis ta från hovrättens dom, tills högsta domstolen tar upp ett fall vid eventuell överklagan.
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Eftersom Högsta domstolen endast prövar domar som kan prejudicerande betydelse, det vill säga klargöra / ha vägledande betydelse hur en lag ska tolkas i framtiden, så tar de inte upp alla mål som överklagas, 54 kap. 9 § Rättegångsbalken (1942:740), (RB), se här: här.

Högsta Domstolen strävar efter att meddela beslut om prövningstillstånd inom 6 månader från det att domen har överklagats, i fall där det handlar om personer som sitter häktade meddelas beslut om prövningstillstånd ofta mer omgående. Själva förhandlingen i Högsta Domstolen hålls som regel ett år efter att prövningstillstånd har meddelats, vilket kan variera åt båda hållen beroende på karakären av målet, se här: http://www.hogstadomstolen.se/Fragor-i-pagaende-mal/

Sammanfattningsvis tar det från att du överklagar till Högsta Domstolen fram till dess att ett avgörande meddelas i regel minst 1 år och 6 månader, vilka kan variera beroende på karaktären av målet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (511)
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål
2021-08-27 Hur överklagar man förvaltningsrättens beslut?
2021-08-26 Grunder för prövningstillstånd i HFD?

Alla besvarade frågor (95758)