Testmentes giltighet efter felskrivning

Felstavade namn i testamente.

Både den avlidnas efternamn och en av arvingarnas efternamn är felstavade.

Är testamentet fortfarande giltigt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Ärvdabalken 11 kap 1 § finns en specialregel som gäller om testatorn på grund av felskrivning eller annat misstag givit testamentet annat innehåll än det som åsyftats. Av regeln framgår att testamentet ändå ska verkställas om det går att utröna den rätta meningen av testamentet. Svaret här blir att man får göra en tolkning utifrån testatorns felskrivning och försöka utröna testatorns faktiska vilja, är det bara slarviga felskrivningar kanske viljan går att utläsa trots att allting inte är korrekt stavat. Det är svårt att svara på detta utan att ha vetskap om de faktiska felskrivningarna och relationerna mellan testatorn och arvingarna.

Detta blir i slutändan en bevisfråga och en tolkning av testatorns vilja, finns testatorns underskrift på testamentet och kan vittnena styrka denna och går det att tolka testatorns vilja även fast namn är felstavade så borde testamentet fortfarande vara giltig.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

David McKenzie

David McKenzieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”