Testemente av särskild egendom, saklegat

2017-07-05 i Arvsskifte
FRÅGA
Av vad jag läst hittills, så kan man utfärda ett legat i ett testamente. Mottagaren, legatarien, är inte dödsbodelägare. Om nu ett testamente säger att några personer bland de arvsberättigade, skall erhålla en speciell sak. hur betraktas detta? Är detta också en form av legat, som tas undan innan arvskifte görs av vad som återstår med lika fördelning till alla arvsberättigade. Eller ska man tolka lagen så att om en arvsberättigad person testamenterats en sak, så upphör arvsberättigandet till resterande kvarlåtenskap.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i ärvdabalken(ÄB).

Enligt 11 kap 10 § ÄB är ett legat en särskild, i testamente, given förmån. När en speciell sak testamenteras kallas det saklegat. T.ex. om man testamenterar bort en tavla, bil osv.

Enligt 7 kap 3 § första stycket ÄB rangordnas rätten till arv enligt testamente såhär: 1. De som har fått en viss sak (saklegat) 2. De som har fått en viss summa pengar (penninglegat) 3. De som har ärvt en kvotdel eller ”resten” (Universella testamentstagare).

Saklegatet ska alltså utgå före arvet delas ut mellan legala arvingar.

Om det är en legal arvinge som får ett saklegat innebär det inte att arvingen förlorar sin arvsrätt. Arvingen är fortfarande med som arvsberättigad när resten av kvarlåtenskapen från den avlidne delas ut.

Hoppas du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (659)
2021-07-31 Hur fördelas egendom enligt mitt testamente?
2021-07-31 Vem ärver vad? Särkullbarn och efterlevande make
2021-07-31 Vem ärver pappans aktier?
2021-07-26 Hur fördelas arvet när efterlevande make avlider?

Alla besvarade frågor (94606)