Testatorns vilja följs inte

2019-12-08 i Testamente
FRÅGA
Vad händer om ett testamente, som uppfyller alla krav och är giltigt, inte upprätthålls efter det att testator avlidit? Finns det några påföljder?-Lisa
SVAR

Hej!

Tack för att du har valt att vända till Lawline med din fråga

Ifall ett testamente inte följs, och det inte är pga. laga jämkningar t.ex. jämkning pga laglott, kan man väcka talan om det i domstol mot de som fått för mycket. Man har enligt testamentet rätt till det som står i det att man ska få, så länge alla lagar följs.

Jag hoppas att informationen har varit till hjälp,

Med vänlig hälsning

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2560)
2020-08-13 Testamentera till barnbarn?
2020-08-13 Kommer vår syster att kunna kräva att få ta del av min brors tillgångar, trots hans testamente?
2020-08-12 Skulder, arvsberättigade och testamente, hur funkar det?
2020-08-12 Återkallelse av testamente

Alla besvarade frågor (82776)