Testator ej kapabel att signera sitt testamente

2015-04-07 i Testamente
FRÅGA
Hej, Om jag vill testamentera alla mina tillgångar till en vän men inte är kapabel att signera sitt testamente pågrund av sjukdom, vad finns det för alternativ för att testamentet inte ska vara ogiltigt? Undrar även om det går lika bra med ett datorskrivet testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Formkraven för upprättande av testamente står att finna i 10 kap ärvdabalken (ÄB). Enligt ÄB 10:1 ska testamente upprättas skriftligen med två vittnen. Huruvida testamentet är skrivet för hand eller med dator (eller annan maskin) saknar betydelse för testamentets giltighet. Vidare gäller enligt samma paragraf att testatorn i vittnenas samtida närvaro ska underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Detta innebär vanligtvis att testatorn för egen hand skriver sin namnteckning. Signaturkravet anses dock även uppfyllt om testamentshandlingen undertecknas med hand på penna. I NJA 1937 s 221 (ett tidigare domstolsavgörande från Högsta Domstolen som är vägledande och i princip bör följas av domstolar) uppmanade en testator, som på grund av skakningar hade svårt att skriva, det ena vittnet att skriva hans namn. Detta testamente ansågs giltigt. Det finns alltså möjlighet att upprätta ett giltigt testamente även om man inte är kapabel att själv skriva för hand.

Hoppas att detta var svar på din fråga.

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2553)
2020-08-07 Vad innebär det att ärva en laglott?
2020-08-06 Kan jag ändra mitt testamente eller måste jag upprätta ett nytt?
2020-08-06 Kan ett testamente till fördel för den efterlevande maken upprättas?
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?

Alla besvarade frågor (82663)