Testamenttagare avlider innan testator

2017-05-08 i Testamente
FRÅGA
A, som är ogift och inte har några barn, avlider och har testamenterat sin kvarlåtenskap med full äganderätt till B. Om B är död, ärver då arvtagarna till B arvet efter A.Vänligen, Gunnar Härnqvist
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad säger lagen?
Av 11 kapitlet 6 § ärvdabalken (ÄB) föreskrivs det att om en testamentstagare dör innan hans rätt inträtt, träder testamentstagarens barn in i hans eller hennes ställe under förutsättning att de har arvsrätt efter testator.

Bedömning
Utgångspunkten är att man ska följa testatorns vilja. Eftersom det inte framgår av den information du ger mig vem person B är och vilken koppling till person A han eller hon har, kan jag inte ge ett exakt svar på din fråga. Men om man tolkar det så att B inte i ingår i samma familj/släkt som A, kommer arvtagarna till B inte ta över arvet från A. Ett nytt testamente som uppfyller samtliga formkrav enligt 10 kapitlet 1 § ÄB måste då upprättas där det särskilt föreskrivs att arvtagarna till B ska ärva efter A.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2901)
2021-08-04 Vad kan man göra om ett testamente kränker laglotten?
2021-08-03 Hur länge kan utbetalning på legat dröja?
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?

Alla besvarade frågor (94627)