Testamentsvittnens bortgång påverkar inte ett testamentes giltighet


2017-09-17 i Testamente
FRÅGA
Jag och maken har skrivit ett testamente. Två vittnen har skrivit under. Min fråga är: om t ex ena vittnet dör, är testamentet fortfarande giltigt eller måste man skriva ett nytt med nya vittnen? Frågan är berättigad eftersom ena vittnet börjar bli till åren.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Ett av formkraven för att ett giltigt testamente ska föreligga är att själva upprättandet av testamentet ska bevittnas av två samtidigt närvarande testamentsvittnen (jfr 10 kap. 1 § ÄB). Genom att vittnena närvarar när testatorn skriver under testamentet bekräftar och bestyrker de med sina namnteckningar att testamentet också gäller som testatorns yttersta vilja. Testamentsvittnena ska veta att det är ett testamente de bevittnar, men behöver inte känna till dess innehåll.

Att ett testamentsvittne senare avlider påverkar inte testamentets giltighet. Det saknar alltså betydelse för ert testamentes giltighet om ett av era testamentsvittnen nu skulle avlida eftersom de vid själva upprättandet har försäkrat, genom att skriva under, att testamentet ska gälla som er yttersta vilja och att ni båda var vid era sinnens fulla bruk när ni skrev på. Ni behöver därför inte upprätta något nytt testamente efter ett vittnes bortgång.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Med vänlig hälsning

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2898)
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?

Alla besvarade frågor (94565)