Testamentsvittne

2020-12-23 i Testamente
FRÅGA
Hej! Får kusin till person som får en del av arvet bevittna testamentet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsregler avseende vem som inte får vara vittne vid upprättande av testamente återfinns i 10 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB).

Den som är under 15 år eller saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen på grund av en psykisk störning, får inte vara testamentsvittne. Testators make, sambo, syskon eller annan som står denne i rätt upp- och nedstigande släktskap eller svågerlag får heller inte vara vittne (10 kap. 4 § första stycket ÄB). I första stycket anges alltså de personer som inte kan vara testamentsvittne på grund av ålder, psykisk sjukdom eller relation till testatorn.

Vidare anges i bestämmelsens andra stycke vilka som inte får vara vittne på grund av testamentets innehåll. Ingen får bevittna ett testamente som är förordnat till en själv, ens make eller sambo. Man får heller inte vara vittne till ett förordnande som är till förmån för den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till en. Den som är framtida fullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare får heller inte bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder. Slutligen får en ledamot av styrelsen för ett bolag, förening, trossamfund eller stiftelse får heller inte bevittna ett förordnande (10 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Rätt upp- och nedstigande släktskap till testatorn kan till exempel vara dennes föräldrar eller barn. Med rätt upp- och nedstigande svågerlag till testatorn avses exempelvis testators styvföräldrar, styvbarn eller svärföräldrar och svärsöner/ svärdöttrar.

Slutsats
Kusiner innefattas inte i den personkrets som inte får vara testamentsvittne enligt ärvdabalken. De tillhör inte den krets som avses i rätt upp- och nedstigande släktskap. Det här innebär att en kusin till den person som ett testamente är förordnat till får vara testamentsvittne.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2818)
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU

Alla besvarade frågor (91133)