Testamentsvittne

2016-01-27 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min pappa har skrivit ett testamente på 100 000kr till en särbo som han har umgåtts med.Det är bevittnat av särbons-syster och även en annan person,nu undrar jag om det verkligen är giltigt att systern bevittnar ett arv???MVH/Christina Zetterlund
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem som får vara testamentsvittne följer av 10 kap 4 § Ärvdabalken. Det förhållande som din fråga rör regleras i st 2 i nyss nämnda paragraf. Av st 2 följer att en person inte får bevittna ett testamente då testamentet innehåller ett förordnande till ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne. Med andra ord, det föreligger hinder för syskonet till din pappas särbo att bevittna testamentet då testamentet innehåller ett förordnande till särbon.

Vill du få testamentet förklarat ogiltigt måste du väcka en klandertalan inom sex månader från det att du delgavs testamentet, detta enligt 14 kap 5§ Ärvdabalken. Väcks inte talan inom sex månader förklaras testamentet giltigt, även om det föreligger grund för ogiltighet. En klandertalan väcker du genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. På grund av att klandertalan baseras på att restriktionerna i 10 kap 4§ andra stycket Ärvadabalken ej har följts blir testamentet endast ogiltigt gällande förhållanden reglerade i denna paragraf. Detta innebär att endast den del som rör förordnandet till särbon kan förklaras ogiltigt, resten av testamentet påverkas inte. Detta följer av 13 kap 1§ Ärvdabalken.

Hoppas att du fått svar på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2639)
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?
2020-10-22 Testamente vid demens.

Alla besvarade frågor (85277)