Testamentstolkning vad gäller avkomling

2015-07-30 i Testamente
FRÅGA
Hej! Min far gick bort 2011 och var då sambo med en kvinna som var inlagd på hem pga sjukdom. Jag och dåvarande god man (som även var min fars sambos dotter) gick tillsammans in i bankfacket och jag tog hand om fars saker och sambons dotter tog hand om sambons saker bla ett testamente. Fars sambo har nu (2015) gått bort. Jag vet sedan länge att sambo till far har testamenterat delar av sina tillgångar till min far. Det jag undrar över nu är om jag som särkullbarn automatiskt ärver den delen som testamenterats till min far trots att han gick bort 2011. Eller måste något specifikt har skrivits i testamentet??
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör testamentstolkning. Enligt huvudregeln i 11 kap 1 § ärvdabalken så ska en vid tolkning utgå från vad en tror är testamentsgivarens vilja med testamentet. För att kunna komma fram till detta finns vissa hjälpregler, som skapar en presumtion för vad som bör anses vara testamentsgivarens vilja.
I 11 kap 6 § finns en bestämmelse som anger att om testamentstagare dött innan hans rätt inträtt ska dennes avkomlingar träda i dennes ställe, Om de varit berättigade till arv efter testator. Det krävs därför, för att en presumtion ska föreligga, att avkomling till testamentstagare, dvs Du, även varit berättigad till arv efter testatorn, dvs sambon. Eftersom Du inte ärver sambon enligt den legala arvsordningen är presumtionen inte gällande här. Om det inte på annat sätt går att påvisa att det var testators vilja att du skulle komma att ärva, så har testamentet ingen verkan och du kommer tyvärr inte att ärva. Men detta är naturligtvis svårt att svara på, då det utgör en tolkningsfråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2653)
2020-10-31 Är en kopia av ett testamente giltigt?
2020-10-31 Laglott när testamente finns till en bröstarvinge
2020-10-31 Kan man utesluta halvsyskon från arv?
2020-10-30 Kan min far testamentera sitt hus till någon annan än mig?

Alla besvarade frågor (85690)