Testamentstolkning och efterarv

Utdrag ur testamente:

Min brors dotter skall tillskiftas en testamentslott som motsvarar 4/6 av min kvarlåtenskap. Min framlidna hustrus bröder skall erhålla 1/6 vardera. Bröderna skall enligt testamentet efter min framlidna hustru dela på kvarlåtenskapen efter henne. Bröderna skall således erhålla testamentslotter som motsvarar 2/3 av den totala kvarlåtenskapen efter både mig och min framlidna hustru. Min brors dotter skall följaktligen erhålla 1/3 av den totala kvarlåtenskapen efter både mig och min framlidna hustru.

Fråga:

Först står det att jag (brorsdotter) ärver 4/6 av farbroderns kvarlåtenskap. Sen står det att jag ärver 1/3 av den totala kvarlåtenskapen efter farbroder och hans framlidna hustru. Jag anser inte att man kan ha en lydelse som kan uppfattas som 2 olika alternativ? Så vad gäller egentligen för mig ,brorsdottern. Kan jag hävda att 4/6 av farbroderns kvarlåtenskap gäller för mig? Eller bör de 2 sista meningarna i testamentet ovan utgå ? för att undvika tolkningsproblem.

Lawline svarar

Hejsan,

Bröderna har ett efterarv
Det kan förefalla vara två stycken olika alternativ men det är egentligen bara ett alternativ eftersom bröderna har ett efterarv från hustrun. När hustrun gick bort så delades din farbrors egendom. Hela hans kvarlåtenskap måste därför delas in i hustruns egendom och hans egna egendom. Hustruns egendom ska bröderna ärva och hans egendom ska du ärva med 4/6.

Ett exempel: Ponera att din farbror och hans hustru hade egendom på totalt 100 000 kr när hustrun gick bort. Det innebär att hustrun ägde 50 000 kr och din farbror ägde 50 000 kr. Hustruns egendom går inte direkt till hennes arvtagare utan i många fall så får arvtagare vänta tills din farbror går bort för att få ut sitt arv från hustruns egendom. Hustruns egendom var alltså vid tiden av hennes bortgång 50% av hela deras egendom tillsammans.

Ponera vidare att din farbror nu har 200 000 kr vid tiden han går bort. Det innebär att 50% av dessa fortfarande är hans framlidna hustrus kvarlåtenskap och som ska tillfalla hennes arvingar. 50% av hela kvarlåtenskapen är alltså 100 000 kr som ska tillfalla hustruns arvingar (bröderna). Om man följer din farbrors testamente så ska du få 4/6 av hans kvarlåtenskap vilket är 50% av 200 000 kr, det blir 100 000 kr. 4/6 av 100 000 kr är 66 666 kr. Resterande 33 333 kr skulle tillfalla bröderna (1/6 vardera). Senare räknar vi med brödernas efterarv som de ärver från din farbrors framlidna hustru vilket är 100 000 kr (50% av 200 000 kr).

Det står i testamentet att du ska få 1/3 av det totala kvarlåtenskapen, alltså detta inkluderas hustruns egendom. 1/3 av det totala kvarlåtenskapen (200 000 kr i exemplet) är 66 666 kr. Men 66 666 kr i relation till farbroderns egendom i kvarlåtenskapen (som är 100 000 kr) så är 66 666 kr 4/6 av 100 000 kr.

Sammanfattningsvis
Som jag skrev ovan så är det egentligen bara ett alternativ som skrivs. Du behöver dela in det i din farbrors del och hustruns del. Du har endast arvsrätt i farbrors del. Hustruns del (50%) ska helt och hållet tillfalla bröderna.

Jag hoppas jag har gjort det förståeligt för dig, har du några följdfrågor kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000