Testamentstolkning

Mina föräldrar har tidigare skrivit ett testamente. Nu lever endast min mor. I testamentet står följande formulering: "Att efter bådas vår död skall kvarlåtenskapen delas lika mellan vår son X och hans båda bröstarvingar."

Skall det tolkas som 1/3 vardera eller att sonen ärver hälften och de båda barnen ärver den andra halvan?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Testamentstolkning regleras i 11 kap ärvdabalken, (https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1).

Av 1 § framgår att ett testamente ska tolkas i enlighet med testators vilja och meningen i din fråga kan alltså ge upphov till tolkningsproblem. Den kan tolkas på två sätt och därför finns det inget självklart svar på frågan.

Eftersom att din mor fortfarande lever rekommenderar jag att du frågar henne vad som avsågs när testamentet skrevs.

Vänligen,

Fredrik WigghRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning