Testamentstagares förfogande

FRÅGA
Är sådan egendom över vilken havas fri förfoganderätt respektive nyttjanderätt alltid enligt ärvdabalken (1958:637) eller annans testamente förordnad att vid ens död eller senare tagas i arv av särskild annan och således inte möjlig att förordna om i eget testamente? Är sådan egendom över vilken inte havas fri förfoganderätt eller nyttjanderätt alltid sådan egendom över vilken havas full äganderätt eller finns annan kategori?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör arv finns bestämmelserna om detta precis som du skriver i ärvdabalken, ÄB, som du hittar här.

Precis som du skriver kan man ärva olika typer av rättigheter till egendom.

Fri förfoganderätt

Att ärva med fri förfoganderätt innebär att man får göra vad man vill med egendomen under sin livstid, men precis som du skriver så har man dock inte någon rätt att testamentera egendomen vidare.


Fri nyttjanderätt

Fri nyttjanderätt innebär att testamentstagaren får inneha, förvalta och nyttja egendomen men inte har rätt att avyttra eller konsumera den, vilket har uttryckts av skatteverket. Detta innebär att egendom över vilken man har fri nyttjanderätt inte heller får testamenteras.


Full äganderätt

Full äganderätt innebär däremot att ägaren har fullständig rätt till egendomen och kan göra vad som helst med egendomen, inklusive att testamentera bort den.

Förutom dessa tre kategorier som du nämner finns succesiva legat och avkomsträtt.


Succesiva legat

Succesiva legat innebär att egendomen ska tillfalla två eller flera efter varandra, varför man inte har rätt att testamentera bort egendom man fått som succesivt legat, 12:10 ÄB.


Avkomsträtt

Avkomsträtt innebär att man har rätt till avkomsten eller räntan från den angivna egendomen, vid avkomsträtt har man alltså ingen äganderätt till egendomen 12:11 ÄB. Då man inte har någon äganderätt till egendomen kan den inte heller testamenteras bort.

Om ett testamente inte klart anger vilken av dessa rättigheter som var avsedd ska testamentet tolkas utifrån vad man tror var testamentsgivarens vilja 11:1 ÄB.

Hoppas detta gav svar på din fråga!


MVH
Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?

Alla besvarade frågor (85358)