Testamentstagares äganderätt

2018-01-26 i Testamente
FRÅGA
När det finns en utsedd arvinge genom testament ( Inga bröstarvingar finns). Den utsedda arvingen vill att en bostadrätt som ingår I arvet skall överlåtas på en person . Räcker det med att skriva en överlåtelse av utsedd arvinge där denna I brevet överlåter bostadsrätten efter bodelning till personen. Behövs ändra I testament eller räcker detta ? Fortfarande lever testamentesgivaren och dom vill inte ändra I testamentet . Dock så vill "arvingen" överlåta bostadsrätten .Dock så är det OK enligt testamentsgivaren att bostadrätten ges till den andra personen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska försöka besvara din fråga utefter hur jag tolkat den. Jag förstår dig som att den utsedda arvingen vill överlåta en bostadsrätt som kommer att ingå i testamentsgivarens kvarlåtenskap till någon annan och att testamentsgivaren inte vill ändra i sitt testamente.

Regler om testamente hittar du i ärvdabalken. En person som ska motta egendom genom testamente kallas testamentstagare och personen som testamenterar kallas testator eller testamentsgivare.

Om inget annat förordnas i ett testamente får den utsedda testamentstagaren kvarlåtenskapen med full äganderätt. Det innebär att denne får fri rätt att förfoga över kvarlåtenskapen. Testamentstagaren kan alltså ge bort bostadsrätten som gåva eller på annat sätt förfoga över den.

Däremot, aktualiseras inte den rätten förens testamentet utfallit och arvskifte skett. Alltså måste testamentstagaren vänta till dess att testatorn avlidit och boet har skiftats. Får arvingen då bostadsrätten genom testamente har denne rätt att göra vad den vill med bostadsrätten. Detta förutsätter att inga inskränkningar i testamentstagarens rätt föreskrivits i testamentet.

Hoppas att du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ställa en ytterligare fråga eller kommentera nedan.

Vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?