Testamentstagarens arvingar kan ärva testatorn

2020-06-26 i Testamente
FRÅGA
Hej,Testator har testamenterat 50% till A och 50% till B. A är avliden 2016, men testamentet oförändrat. A var ingen släkting, men B är det. Vem ärver nu A:s 50%? B - eller kvarvarande syskonbarn (som inte är omnämnda öht i testamentet) till testatorn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Tolkning av testamente
När det kommer till tolkning av testamente och frågor om arv hittar vi svaren i Ärvdabalken (ÄB). I första hand ska testamenten tolkas utifrån dess ordalydelse. Om det inte räcker till, som det inte verkar göra i ditt fall, finns presumtionsregler i 11 kap. ÄB. En sådan regel hittar vi i 11 kap. 6 § ÄB där det stadgas att en avkomling ärver i en död testamentstagares ställe om avkomlingen har rätt att ta arv efter testatorn. Eftersom A:s syskonbarn har rätt att ärva A (2 kap. 2 § ÄB) bör de alltså även ha rätt att ärva testatorn.

Laglott och fri förfoganderätt
Det finns dock vissa regler som bestämmer hur mycket av sin egendom testatorn kan testamentera bort. Hen får exempelvis inte inskränka på sina avkomlingars laglotter. Och om hen är efterlevande make kan den bortgångne makens arvingar ha rätt till efterarv efter sin arvlåtare. Då har testatorn ärvt den bortgångne makens egendom med fri förfoganderätt och sådan får inte testamenteras bort. Det finns särskilda regler om vad som händer om man testamenterar bort egendom som inskränkar på sina avkomlingars laglotter eller någon annans efterarvsrätt. Du kan läsa mer om det här och här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna Warnemyr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2787)
2021-03-03 Ändra gemensamt testamente
2021-03-02 Ogiltigförklara ett testamente
2021-03-01 Arvinge tillkännager sig efter ett år
2021-02-28 Kan man testamentera gemensamt till makar?

Alla besvarade frågor (89867)