Testamentstagare okänd eller på okänd ort

2015-03-25 i Testamente
FRÅGA
Vad händer om vid testamente någon inte kan nås för information om testamentet.
SVAR

Av 16 kap. 3 § ärvdabalken framgår det när en testamentstagare är okänd eller vistas på okänd ort, ska detta anmälas hos Skatteverket av den som har dödsboet i sin vård.

När sådan anmälan sker ska Skatteverket utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes Tidningar, att testamente efter den döde tillfallit den bortavarande, med uppmaning till honom eller henne att göra sin rätt till testamentet gällande inom fem år från den dag då kungörelsen var införd i tidningen.

Om testamentstagaren inte inom dessa fem år gör gällande sin rätt till testamentet, förlorar han eller hon sin rätt (16 kap. 7 § ärvdabalken).

Med vänliga hälsningar,

Henrik Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll