Testamentstagare dör innan testatorn

2017-05-17 i Sambo
FRÅGA
Hej!Min mamma gick bort för 2 år sedan.Nu har hennes sambo gått bort och det finns ett testamente där det framgår att min mor ärver allt efter honom.Vad händer med arvet nu? Går det vidare till oss barn? Vi har inga släktband till mammas sambo.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det fallet att en testamentstagare, i detta fall din mor, dör före testatorn finns en presumtionsregel i 11 kap 6 § Ärvdabalken (här) som säger att testamentstagarens barn inträder som testamentstagare, under förutsättning att barnen skulle kunna vara arvsberättigade efter testator enligt den legala arvsordningen. I ert fall kan den här regeln inte tillämpas då sambos inte ärver varandra och ni barn ingår inte i den arvsberättigade kretsen överhuvudtaget.

Däremot gäller det vid tolkning av testamente att testatorns vilja ska framtolkas, och då med utgångspunkt i testamentets ordalydelse. Men även andra bevismedel än just testamentets bokstavliga lydelse får användas för att kunna ta reda på testatorns vilja, exempelvis kan testamentets syfte eller andra omständigheter beaktas, se 11 kap 1 § Ärvdabalken (här). Det innebär att om sambon på något annat sätt givit uttryck för en vilja att arvet ska gå till er i det fall er mor går bort, och det finns bevis för detta, så kan det läggas till grund för tolkningen av testamentet.

Det finns dock ett krav på att dessa bevis måste ha en anknytning i testamentet, men i praxis har detta anknytningskrav inte ställts särskilt högt. Som exempel kan nämnas rättsfallet NJA 1991 s 152 där en man i sitt testamente angett sin sambo som testamentstagare till hans fastighet. Mannen hade uttalat att för det fallet att sambon var död skulle fastigheten tillfalla hennes släktingar. Trots att släktingarna inte nämndes i testamentet lades uttalandena till grund för tolkningen av testamentet.

För att ni ska ha en chans till arvet på er mors sambo måste det alltså finnas något som talar för att denne velat att arvet skulle tillfalla er om er mor skulle vara död. Om det inte finns kommer ni alltså inte att ärva er mors sambo.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (492)
2021-07-26 Överlåta arv till mamma som var sambo med avliden pappa
2021-07-14 Tolkning av testamente mellan sambor
2021-07-14 Vad händer med bostadsrätten om ens sambo dör?
2021-06-30 Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Alla besvarade frågor (94336)