Testamentstagare avlider, vad gäller då?

2016-03-24 i Testamente
FRÅGA
Om föräldrar testamenterar sitt hus till sina barn ( 3 syskon ) som enskild egendom. Vad händer sen om ett av syskonen dör? Får resterande två syskon behålla huset? Eller ärver barnen till den avlidne hans del i huset?
SVAR

Hej och tack för att vänt dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inte huruvida syskonet avlidit föräldern eller efter. Jag ska därför redogöra för båda situationerna.

Först behandlar jag situationen att syskonet avlidit först efter att ha tagit del av testamentet. Då har således delen av huset tillfallit syskonet och är då dennes egendom som ska delas upp efter dennes död. Regler om fördelning av egendomen finns då i ärvdabalken (ÄB). Enligt ÄB 2:1 kommer då det avlidna syskonets barn ärva andelen i huset.

Jag behandlar nu situationen att syskonet avlidit innan denne tagit del av testamentet. Testamentet måste då tolkas för att avgöra hur den delen av huset som skulle tillfalla syskonet ska fördelas. Enligt ÄB 11:1 ska testators (den avlidna föräldern i Er situation) vilja ligga till grund för tolkningen av testamentet. Det finns även i 11:6 en tolkningsregel som är av intresse i din situation. För det fall inte tolkning av testamentet hjälper för att lösa situationen ska det avlidna syskonets barn träda in i syskonets rätt enligt testamentet.

Hoppas att svaret hjälpte!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2614)
2020-10-01 Har en make rätt att göra av med giftorättsgods under äktenskapet även om det finns inbördes testamente?
2020-10-01 Hur förvissar man sig om att en fastighet hamnar hos sitt barnbarn?
2020-09-30 Förvalta omyndigt barns arv från testamente
2020-09-30 Vilka krav ställs på ett giltigt testamente?

Alla besvarade frågor (84702)