Testamentstagare avlider före testator – tar testamentstagarens avkomlingar över testamentstagarens rätt enligt testamentet?

Hej.

Min äldre farbror dog, skriven testamentet åt en annan ungre broder, men han är redan dö, får hans ungre broders son automatiskt arvet?

Tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om den yngre broderns son tar över sin fars rätt enligt din äldre farbrors testamente.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Ja, den yngre broderns son tar över sin fars rätt enligt testamentet om den yngre brodern och din äldre farbror var syskon.

Hur ska testamentet förstås?

Jag antar att testamentet inte säger något om hur din situation ska lösas.

Den yngre broderns son träder in i sin fars ställe, om han (sonen) hade rätt till arv efter din äldre farbror (11 kap. 6 § ärvdabalken (ÄB)).

Den yngre broderns son är har rätt till arv efter din äldre farbror, om din farbror och den yngre brodern var syskon (2 kap. 2 § ÄB).

Jag antar att så är fallet. Då tar din yngre broders son över sin fars rätt enligt testamentet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med testamenten är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning