Testamentsfrågor

2016-04-20 i Testamente
FRÅGA
Jag lever ensam och har bara syskon och syskonbarn. Vid min död undrar jag hur gör jag för att "slippa" ha en begravning? Jag är inte medlem i Svenska Kyrkan längre. Kan banken hjälpa mig med testamente eller krävs jurist? Var förvarar jag ett testamente så att inte syskon/syskonbarn kommer åt något i min bostad eller tillgångar?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Först frågan om testamente, det krävs inte jurist för att upprätta ett testamente. Det som krävs är att det uppfyller formkraven i Ärvdabalken. Ett testamente som inte uppfyller formkraven är inte giltigt. Formkraven för ett giltigt testamente hittar man i Ärvdabalkens (ÄB) 10 kap 1 §. Ett giltigt testamente måste vara skriftligt och undertecknat av testator, och två personer måste endera bevittnat testators underskrift eller att testator inför vittnena vidkänner sin underskrift, alltså talar om att det är dennes underskrift. Vittnena ska skriva under testamentet och de måste veta att det är ett testamente de bevittnar, däremot behöver de inte veta vad som står i testamentet. Vittnena måste även vara samtidigt närvarande.

Det finns inga krav på var ett testamente ska förvaras, du kan alltså förvara det i hemmet, i ett bankfack eller hos en god vän t ex. Det kan vara en god ide att underrätta arvingarna om att det finns ett testamente och var det finns. Det är av vikt att testamentet kommer fram efter din bortgång, så att din vilja enligt testamentet kan säkerställas.

Du kan i testamentet skriva att du inte önskar att någon begravning hålls, och vad du istället vill ska ske. Det finns tyvärr inga garantier i just den delen att det respekteras, då en begravning är till för de efterlevande och sörjande, och det i normalfallet är dessa som planerar och ombesörjer begravning. Man får dock anta att de flesta efterlevande försöker respektera även önskningar härrörande till begravningsdetaljer.

Jag är inte helt säker på vad jag menar med din sista fråga, att du inte vill att dina syskon eller syskonbarn ska komma åt något i din bostad eller dina tillgångar. Menar du att du inte vill att dina syskon eller syskonbarn ska ärva något efter dig, dvs att de inte ska få något av dina tillgångar efter din död? Enligt arvsordningen i ärvdabalken (2 kapitlet 2 §) så om du vid din död är ogift, inte har några bröstarvingar (barn) och dina föräldrar inte är i livet så ärver dina syskon dig. Är något syskon avlidet träder dess bröstarvingar (barn) in i dess ställe.
Om du inte vill att detta ska ske kan du via testamente förordna om att någon eller några andra ska ärva dig. Om du saknar bröstarvingar kan du via testamente fritt bestämma över hela din egendom. Du kan alltså testamentera hela din kvarlåtenskap till en god vän, en granne, en förening eller liknande. I sådana fall frångås arvsordningen enligt ärvdabalken, och dina syskon/syskonbarn ärver ingenting.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och att jag tolkat dem rätt. Ställ gärna en kommentar nedan annars, så ser jag den och kan förtydliga mitt svar om något är missuppfattat eller du har följdfrågor.

Du kan få hjälp att till fast pris interaktivt upprätta ett giltigt testamente här.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2680)
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente
2020-11-23 Får farmor bevittna testamente där barnbarn är testamentstagare?
2020-11-22 Vad händer med underårigas arv?

Alla besvarade frågor (86454)