Testamentsfråga

2016-01-13 i Testamente
FRÅGA
HejHar en fråga kring ett testamente. Mina föräldrar skiljde sig för ett par år sedan. Nu har pappa träffat en ny kvinna som ska flytta in på gården som är mitt och mina tre syskons barndomshem. Vilka lagar gäller ifall dem gifter sig? Kan jag och mina syskon skriva ett testamente att gården ska gå i arv till oss barn för att försäkra att pappas nya kvinna inte ska få gården? Kan jag skriva ut ett testamente eller måste min pappa göra det?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Om din pappa gifter om sig, och sedan avlider så ärver hans bröstarvingar, dvs ni barn, honom enligt Ärvdabalken 2 kap 1 § samt 3 kap 1 §. Dock så det ni ärver är hans kvarlåtenskap, och om han gift sig och äktenskapsförord saknas så innebär det att hans fru kommer få 50% av deras gemensamma tillgångar som sitt giftorättsgods. Innan kvarlåtenskapen fördelas görs nämligen en bodelning eftersom äktenskapet upphör när ena maken dör. Det innebär att hon som giftorättsgods får halva gården. Så länge det går att med övriga tillgångar ge henne halva värdet av gården kan den tillskiftas dödsboet och ni sen ärva den, men om det inte är möjligt så kan effekten bli att gården säljs för att få loss kontanta medel, som fördelas på dödsboet kontra efterlevande maken.

Så om man vill vara säker på att ni barn ärver gården så bör er far om han gifter sig endera upprätta ett äktenskapsförord (hans fru måste godkänna det) där gården förblir er fars enskilda egendom. Då ingår den inte i en bodelning, och om han dör under äktenskapet hamnar hela gården i hans dödsbo och ärvs. Det andra alternativet är att testamentera gården till utpekad/e arvinge/arvingar.

Det är din pappa som måste skriva testamentet, ni kan aldrig testamentera hans kvarlåtenskap. Det är också viktigt att testamentet uppfyller formkraven i ärvdabalkens 10 kap 1 §, annars är det ogiltigt.

Här kan du hitta både länk till interaktiva avtal, där din pappa till fast pris kan upprätta testamente, samt möjlighet att om han hellre vill det boka tid hos Familjens Jurist nära orten han bor, för personlig hjälp att upprätta testamente eller äktenskapsförord. Men det är er far som måste bestämma om han vill det, ni kan inte göra det.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2856)
2021-06-08 Hur länge är ett testamente giltigt?
2021-06-02 Kan det blir problem att mina föräldrar hjälpt oss att köpa hus och står för halva fastigheten, om någon av dem avlider?
2021-05-31 Fördela bostadsrätt och möbler genom testamente
2021-05-31 Nyttjanderätt för efterlevande make

Alla besvarade frågor (93068)