Testamentsexekutors skyldighet att skicka ut vidimerade kopior av testamentet til dödsbodelägare

2015-08-14 i Testamente
FRÅGA
Hej!Kan en testamentesexekutor som bevittnat ett testamente även skicka ut kopior av testamentet som han vidimerar med sin namnteckning till dödsbodelägarna som aldrig har sett originaltestamentet?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Testamentsexekutorn inte bara kan, utan har en skyldighet, att skicka ut vidimerade kopior av testamentet till samtliga dödbodelägare. Detta då de ska ha möjlighet att antingen godkänna eller klandra testamentet.

Med vänlig hälsning,
Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2639)
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?
2020-10-22 Testamente vid demens.

Alla besvarade frågor (85281)