Testamentsexekutors behörighet att sälja fastighet.

2015-09-30 i Testamente
FRÅGA
Är testamentsexekutor. Har sålt fastighet och överlåtelsen ska ske på banken. Måste alla dödsbodelägare närvara ? Eller måste dem lämna fullmakt?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom det rör sig om arv och testamentsexekutor finner vi regleringen i ärvdabalken, se här.

Som utgångspunkt får testamentsexekutor företaga alla för boets utredning behövliga åtgärder, om inte testamentet säger annorlunda, ÄB 19:20 st. 1. Testamentsexekutorn har förvaltningsbehörighet på samma vis som en boutredningsman.

Som testamentsexekutor kan du sälja både fast egendom och tomträtt utan delägarnas samtycke men du bör komma överens med dessa om det är möjligt. Viktigt är att du som testamentsexekutor har rätt att sälja fastigheten endast om det är i enlighet med testamentet. Delägarna behöver således inte närvara vid överlåtelsen eller lämna fullmakt.

Vill du ha mer råd kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2635)
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?
2020-10-19 Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?

Alla besvarade frågor (85192)