Testamentsexekutors behörighet att sälja fastighet.

Är testamentsexekutor. Har sålt fastighet och överlåtelsen ska ske på banken. Måste alla dödsbodelägare närvara ? Eller måste dem lämna fullmakt?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom det rör sig om arv och testamentsexekutor finner vi regleringen i ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637.

Som utgångspunkt får testamentsexekutor företaga alla för boets utredning behövliga åtgärder, om inte testamentet säger annorlunda, ÄB 19:20 st. 1. Testamentsexekutorn har förvaltningsbehörighet på samma vis som en boutredningsman.

Som testamentsexekutor kan du sälja både fast egendom och tomträtt utan delägarnas samtycke men du bör komma överens med dessa om det är möjligt. Viktigt är att du som testamentsexekutor har rätt att sälja fastigheten endast om det är i enlighet med testamentet. Delägarna behöver således inte närvara vid överlåtelsen eller lämna fullmakt.

Vill du ha mer råd kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.

Med vänlig hälsning

Niclas FribergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning