Testamentsexekutorer som testamentsvittnen

Hej och tacksam för svar. Vi är utan bröstarvingar och vill ordna ett testamente men har svårt med bevittningen. I testamentet har vi skrivit in två personer som skall, som testamentsexekutorer, ta ha hand om och avsluta dödsboet efter den siste av oss De är utomstående och ej släkt med oss. Är testamentet giltigt om dessa två testamentsexekutorer bevittnar våra namnteckningar av testamentet? I testamentet har vi bestämt ett belopp som dessa två skall erhålla.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om testamentsvittnen finns i ärvdabalken 10 kap.

Testamentsexekutorer får bevittna testamentet enligt 10 kap 4 § 2 st. När du skriver att de ska erhålla ett visst belopp enligt testamentet tolkar jag det som att de också är testamentstagare. Då blir de istället jäviga enligt samma bestämmelse och får inte bevittna testamentet.

Jag rekommenderar er att hitta två andra vittnen, alternativt skriva om testamentet så exekutorerna inte får något belopp ur testamentet.

Jag hoppas detta var svaret på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning