Testamentsexekutorer som testamentsvittnen

Hej och tacksam för svar. Vi är utan bröstarvingar och vill ordna ett testamente men har svårt med bevittningen. I testamentet har vi skrivit in två personer som skall, som testamentsexekutorer, ta ha hand om och avsluta dödsboet efter den siste av oss De är utomstående och ej släkt med oss. Är testamentet giltigt om dessa två testamentsexekutorer bevittnar våra namnteckningar av testamentet? I testamentet har vi bestämt ett belopp som dessa två skall erhålla.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om testamentsvittnen finns i ärvdabalken 10 kap.

Testamentsexekutorer får bevittna testamentet enligt 10 kap 4 § 2 st. När du skriver att de ska erhålla ett visst belopp enligt testamentet tolkar jag det som att de också är testamentstagare. Då blir de istället jäviga enligt samma bestämmelse och får inte bevittna testamentet.

Jag rekommenderar er att hitta två andra vittnen, alternativt skriva om testamentet så exekutorerna inte får något belopp ur testamentet.

Jag hoppas detta var svaret på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”