Testamentsexekutorer som testamentsvittnen

2016-04-17 i Testamente
FRÅGA
Hej och tacksam för svar. Vi är utan bröstarvingar och vill ordna ett testamente men har svårt med bevittningen. I testamentet har vi skrivit in två personer som skall, som testamentsexekutorer, ta ha hand om och avsluta dödsboet efter den siste av oss De är utomstående och ej släkt med oss. Är testamentet giltigt om dessa två testamentsexekutorer bevittnar våra namnteckningar av testamentet? I testamentet har vi bestämt ett belopp som dessa två skall erhålla.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om testamentsvittnen finns i ärvdabalken 10 kap.

Testamentsexekutorer får bevittna testamentet enligt 10 kap 4 § 2 st. När du skriver att de ska erhålla ett visst belopp enligt testamentet tolkar jag det som att de också är testamentstagare. Då blir de istället jäviga enligt samma bestämmelse och får inte bevittna testamentet.

Jag rekommenderar er att hitta två andra vittnen, alternativt skriva om testamentet så exekutorerna inte får något belopp ur testamentet.

Jag hoppas detta var svaret på din fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84294)