Testamentsexekutorer som testamentsvittnen

2016-04-17 i Testamente
FRÅGA
Hej och tacksam för svar. Vi är utan bröstarvingar och vill ordna ett testamente men har svårt med bevittningen. I testamentet har vi skrivit in två personer som skall, som testamentsexekutorer, ta ha hand om och avsluta dödsboet efter den siste av oss De är utomstående och ej släkt med oss. Är testamentet giltigt om dessa två testamentsexekutorer bevittnar våra namnteckningar av testamentet? I testamentet har vi bestämt ett belopp som dessa två skall erhålla.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om testamentsvittnen finns i ärvdabalken 10 kap.

Testamentsexekutorer får bevittna testamentet enligt 10 kap 4 § 2 st. När du skriver att de ska erhålla ett visst belopp enligt testamentet tolkar jag det som att de också är testamentstagare. Då blir de istället jäviga enligt samma bestämmelse och får inte bevittna testamentet.

Jag rekommenderar er att hitta två andra vittnen, alternativt skriva om testamentet så exekutorerna inte får något belopp ur testamentet.

Jag hoppas detta var svaret på din fråga!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2720)
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?
2021-01-12 Kan vi ändra i vårt testamente?

Alla besvarade frågor (88087)