Testamentsexekutor som också är ägare i boet

2021-05-23 i Arvsskifte
FRÅGA
Kan en testamentsexekutor vara den enda arvingen till den avlidne?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Enligt 23 kap. 5 § st 1 ärvdabalk (1958:637) så är en testamentsexekutor också skiftesman. Detta gäller dock inte om testamentsexekutorn är ägare i boet, då måste en annan person förordnas som skiftesman, se st 2 i ovan nämnda bestämmelse och 17 kap. 1 § äktenskapsbalk (1987:230).

Svaret på frågan är ja, men en skiftesman måste förordnas.
Harald Myrenfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (644)
2021-05-31 Morbror hindrar arvskifte i dödsbo
2021-05-31 Hur gör vi för att skifta en fastighetsandel?
2021-05-30 Kan arvingar ärva skulder från arvgivaren?
2021-05-23 kringgå testamente?

Alla besvarade frågor (93065)