Testamentsexekutor och dödsbodelägare?

FRÅGA
Kan en testamentstagare vara tillika testamentsexekutor trots att det finns flera dödsbodelägare som inte omnämns i testamente? (Övriga dödsbodelägare är liksom arvtagaren bröstarvingar)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga generella hinder för att en boutredningsman eller testamentsexekutor är delägare i ett dödsbo, detta framgår av 19 kap. 3 § ärvdabalk. Det kan dock i vissa fall vara olämpligt då det kan inträffa intressekonflikter mellan delägare om någon av dem har ansvaret att fördela före de andra, men kommer man överens och är ense om att boet fördelas i enlighet med testamente och gällande rätt, ska det inte vara några problem.

Bröstarvingar behöver inte omnämnas i testamente för att ha rätt till arv. En bröstarvinge (dvs. biologiska eller adopterade barn) kan kräva ut sitt arv ändå, vilket är en begäran de framför till testamentsexekutorn. Laglotten (dvs. hälften av sin förälders förmögenhet) kan inte testamenteras bort. Görs den det ändå, exempelvis att testamentet säger att ”all min förmögenhet ska gå till föreningen Sparven” så kan bröstarvingar kräva ut sin laglott ändå, varpå resterande del av förmögenheten går till Sparven.

Vill du tillägga något är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga eller kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll