Testaments- och arvsfrågor makar med både gemensamma och särkullsbarn

2015-09-29 i Testamente
FRÅGA
HejJag undrar vad som är bästa lösningen för mig och min fru.Vi har två barn var sedan tidigare äktenskap(särkullebarn) och ett gemensamt barn. Vi vill att respektives barn ärver sin förälder, dvs att arvet efter mig fördelas lika mellan mina tre barn min fru ärver med andra ord inget, och detsamma för min fru. Vi äger 50 % var i bostaden. Räcker det med att skriva äktenskapsförord?Om vi vill att den efterlevande skall få bo kvar i bostaden till den dör eller säljer bostaden. Hur gör man det enklast? Är det genom att skriva ett testamente? MVH
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt svensk rätt (se Ärvdabalken) ärver makar inte varandra. Så utan testamente ärver du och din fru inte varandra. Däremot i och med att ni har ett gemensamt barn så kommer om den ena av er dör den efterlevande maken få förvalta ert gemensamma barns arv med fri förfoganderätt (dock inte äganderätt). Eftersom det är fri förfoganderätt kan den efterlevande maken såväl minska som öka arvet till barnet.

Eftersom ni även har särkullsbarn båda två innebär förenklat att om du dör så när bodelningen efter äktenskapet (som ju upplöses om ena maken dör) så kommer din kvarlåtenskap att fördelas på tre, dina tre barn ärver lika stor lott (Ärvdabalken 2 kap 1 §). Särkullsbarnen har rätt att få ut sitt arv direkt, men er gemensamma barn får vänta tills även din fru (barnets mamma) dött. Alltså kommer din fru få förfoga över den 1/3 av arvet som ska tillfalla ert gemensamma barn. När även din fru avlidit får er gemensamma dotter ut arvet efter dig (Ärvdabalken 3 kap 1 och 2 §§).

Om din fru dör före dig blir det det omvända scenariot, och hennes barn från tidigare relation får ut sitt arv direkt, medan du förfogar över ert gemensamma barns arv.

Det finns ett visst skydd för efterlevande make, i och med den sk basbeloppsregeln, men annars så blir arvet som ovan. Varken du eller din fru ärver alltså varandra, men får förfoga över ert gemensamma barns arv.

Ett äktenskapsförord förändrar inte detta, det kan däremot påverka storleken på kvarlåtenskapen om det ökar den enskilda egendomen. Men ett äktenskapsförord påverkar bodelningen när ett äktenskap upplöses (t ex pga ena makens dödsfall) och påverkar inte arvsordningen enligt Ärvdabalken. Ska man påverka den är det ett testamente som krävs.

Då ni har särkullsbarn som har rätt att få ut sin arvslott direkt, så krävs för att den efterlevande maken ska kunna sitta i vad som kallas orubbat bo att ni endera skriver ett inbördes testamente eller att särskullsbarnen avstår från rätten att ta ut sin arvslott direkt, och istället väntar likt det gemensamma barnet tills ni båda är avlidna.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en jurist för att få hjälp att upprätta ett testamente utefter just er situation och där man kan belysa frågan mer detaljerat än vad som ryms inom gratisrådgivningen. Via Lawlines olika tjänster hittar du flera alternativ att få hjälp med detta.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2606)
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?
2020-09-25 Förvaring av testamente
2020-09-25 Hur gör jag om jag inte vill att någon ska ärva mig?

Alla besvarade frågor (84393)