Testamentets gränser

2016-10-21 i Testamente
FRÅGA
TestamenteHar en dotter som har 3 barn med olika fäder. Vi vill att dessa 4 skall ärva oss, genom testamente, utan att någon annan kan göra anspråk på deras del, även om någon av dessa avlider före oss. Detta testamente gäller när båda av oss gått bort. Vad händer när en av oss går bort, kan man skriva ett testamente där den som finns kvar ärver allt.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!

Din fråga rör Ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar det som att du är gift och att du med ”oss” menar dig och din maka/make. Om inte, ber jag dig att förtydliga.

Ni kan skriva i ert testamente att när den ena dör ska den andre ärva allt, men endast om ni bara har gemensamma barn (återkommer till vad som händer om någon av er har särkullbarn). Då kommer den andre ärva allt men får inte testamentera bort den avlidnes del eftersom barnen har rätt till efterarv från den först avlidne när den efterlevande avlider. Man säger att den efterlevande maken ärver den avlidna makens kvarlåtenskap med ”fri förfoganderätt” vilket betyder att man får göra allt med kvarlåtenskapen förutom att testamentera bort den (detta till skillnad från full äganderätt som den efterlevande har på sin egna egendom som den alltså även får testamentera bort som den vill). Om någon av er har särkullbarn (barn från tidigare relation) har dessa rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap 1 § ÄB. Varje bröstarvinge har rätt att ärva sin avlidne förälder och har som minst rätt till sin laglott, vilket är halva arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. Detta oavsett vad testamente säger.

Om din dotter är ers bådas enda barn kan ni testamentera all er kvarlåtenskap till henne. Även utan testamente skulle all er kvarlåtenskap tillfalla henne, om ingen av er har andra barn.

Ifall ni däremot har andra barn kan ni inte testamentera så att allt ska tillfalla er dotter eftersom varje bröstarvinge har rätt till sin laglott. Eftersom laglotten är halva arvslotten kan man uttrycka det som att ni kan testamentera fritt över hälften av det ni lämnar efter er.

Om någon av era testamentstagare (alltså din dotter eller hennes barn) skulle avlida före er kan ni alltid skriva ett nytt testamente där ni skriver hur ni efter de nya omständigheterna vill fördela kvarlåtenskap.

Viktigt med testamente är att ni noga följer formkraven. Ett testamente som inte är uppställt enligt de krav som ställs (bland annat att det ska vara två vittnen och i dessas samtida närvaro ska testamentsgivaren underteckna testamentet samt att vem som helst inte får vara vittne) så kan testamentet bli ogiltigförklarat. Formkraven hittar du i 10 kap ÄB.

Hjälp med att upprätta testamente kan du få genom vår betaltjänst, se länken här.

Hoppas jag har besvarat din fråga och lycka till!

Med Vänliga Hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2639)
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?
2020-10-22 Testamente vid demens.

Alla besvarade frågor (85278)