Testamentets giltighet och verkan

Hej jag är enda sonen till min Pappa som nu på äldre dagar tänker gifta sig med sin sambo. Han har sedan tidigare ett testamente som jag har bevittnat och signerat. Sätts det ur spel nu när han gifter sig och hur ser arvs rätten ut för min del och respektive hans nya fru.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

När en person avlider ska arvet fördelas till de personer som enligt lag har rätt att ärva. Den legala arvsordningen kan sättas ur spel om ett testamente har upprättats. Det krävs dock att testamentet är upprättat i den ordning som lagen föreskriver.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att testamentet har upprättats skriftligen och att det har bevittnats av två personer i samtidig närvaro. Personerna som bevittnar testamentet får inte vara släkt med testatorn och de får inte komma att ärva testatorn.  Om testamentet som din pappa har upprättat är giltigt ska arvet fördelas utifrån detta och testamentet förlorar inte sin verkan bara av den anledningen att din pappa gifter sig. 

Om testamentet däremot inte uppfyller de formella kraven, vilket kan vara fallet då du som släkting har bevittnat testamentet, ska arvet fördelas utifrån den legala arvsordningen. Om personen som avlider var gift tillfaller arvet i första hand den efterlevande maken. Om makarna har gemensamma barn ärver dessa först när båda föräldrarna har avlidit. Annorlunda förhåller det sig dock med särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv direkt, vilket är laglotten, och detta oberoende av om föräldern har gift sig.

Om din pappa gifter sig kommer detta innebära att hans fru, enligt den legala arvsordningen, får arvsrätt men du som bröstarvinge och särkullbarn har alltid rätt att få ut din laglott direkt. Som tidigare nämnts kan den legala arvsordningen sättas ur spel genom det testamente som din pappa har upprättat men det krävs att de formella kraven har iakttagits.

Med vänlig hälsning


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”