Testamentets giltighet och varaktighet

2017-08-11 i Testamente
FRÅGA
Min mor och far upprättade ett gemensamt testamente 1988/samma år som min far avled och ett arvskifte gjordes.Gäller det gemensamma testamentet fortfarande eller måste min mor upprätta ett nytt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett enkelt svar på din fråga är att testamentet fortfarande gäller. Ett testamente förlorar inte sin giltighet pga att ena testorn dör och det spelar ingen roll när ett testamente är skrivet. Det enda som spelar roll för att ett testamente ska vara giltigt är att formkraven är uppfyllda när din mor och far skrev testamentet enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Formkraven är att det ska upprättats skriftligen. Vidare ska två vittnen samtidigt närvara och skriva under med sina namn, samt vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, det krävs dock inte att de känner till testamentets innehåll.

Enligt 10 kap 4 § ÄB följer kraven på testamentvittnen och därmed vilka som får skriva på ett testamente. Testators make eller sambo får inte vara vittne och inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon. Inte heller får den som berörs av testamentet eller på något annat sätt har intresse i kvarlåtenskapen vara vittne.

Om din mor vill ändra något i testamentet som din mor och far har upprättat gemensamt så beror det lite på hur de upprättat testamentet. Har de upprättat ett inbördes testamente och i testamentet föreskrivit att när din mor dör så ska en del pengar gå tex till någon särkild arvinge, särkild fond eller förening. Då kan hon ej hur som helst testamentera bort din fars del, för det finns föreskrift om sekundosuccession, vilket innebär att din mor då har ärvt din fars del med fri förfoganderätt. Förutsättning att hon ska kunna ändra testamentet är att hon har fått ärva allting med full äganderätt, dvs hon äger fritt att göra vad hon vill med tillgångarna.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97584)