Testamentets giltighet och förskott på arv

2017-11-05 i Testamente
FRÅGA
Hej,Fråga 1:Scenariot är: ett par som gift sig skrev innan ingången av deras äktenskap ett äktenskapsförord där det står att endast barnen ska ärva. De har ett gemensamt barn och mannen har ett barn sedan innan. Tre veckor innan mannen dör skrivs ett testamente där det står att frun och de två barnen ska ärva 1/3 var. Testamentet bevittnas av en vän till mannen och av fruns syster. Är detta testamente giltigt? Äktenskapsförordet är inte upphävt utan finns kvar. Fråga 2: Om mannen skrivit över ägandet av två dyrbara hästar på frun en vecka innan han dör, räknas då detta som ett förskott på arv?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det reglerar inte hur kvarlåtenskapen ska fördelas utan snarare bara kvarlåtenskapens storlek. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om äktenskapsförord.

Fråga 1: Testamentets giltighet
10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) reglerar testamentets giltighet. Testamenten ska upprättas skriftligen med två vittnen, samt undertecknas av testatorn. I 10 kap. 4 § ÄB regleras vem som får vara vittne. Den som är yngre än 15 år eller lider av någon psykisk störning som medför att förståelse för innebörden av testamentshandlingen saknas, får inte vara vittne. Vittnet får inte heller vara sambo, make, förälder, syskon, barn eller styv-/svärförälder till testatorn.

Förutsatt att de två aktuella vittnena inte är under 15 eller lider av någon psykisk störning så är testamentet giltigt. Äktenskapsförordet påverkar inte testamentet då ett äktenskapsförord som sagt inte reglerar arvsfördelningen.

Fråga 2: Förskott på arv
De två dyrbara hästarna som frun fick ska anses vara förskott på arv om det har föreskrivits. Exempel på detta hade varit om din far i ett gåvobrev eller i ett testamente skriver att gåvan (de två hästarna) ska vara ett förskott på arv. Detta framgår av 6 kap. 1 § ÄB.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2935)
2021-09-26 Vad man får göra med egendom som man fått genom testamente
2021-09-25 Syskons rätt till arv när testamente finns
2021-09-23 Kan man registrera testamentet någonstans?
2021-09-22 Hur gör jag tillägg i mitt testamente?

Alla besvarade frågor (95863)