Testamentets företräde

Om det finns ett testamente så går det väl före arvsfonden?

Bernt

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Ett testamente går före den allmänna arvsordningen. Arvsordningen som stadgas i 1kap Ärvdabalken (ÄB) blir endast aktuellt på den del som inte är reglerat i ev. testamente. (Undantaget är bröstarvingarnas rätt till sin laglott, som utgör 50% av arvslotten, går dock inte att kringgå trots testamente (7kap 1§ ÄB).

Allmänna arvsfonden regleras i 5kap ÄB. 5kap 1§ ÄB stadgar att "finnes ej arvinge jämlikt ovan givna bestämmelser, skall arvet tillfalla en fond, benämnd allmänna arvsfonden". Ett testamente går före den allmänna arvsordningen, som i sin tur går före allmänna arvsfonden. Detta innebär att allmänna arvsfonden endast är aktuell om det inte finns några testamenterade arvingar eller arvingar enligt den allmänna arvsordningen i 1kap ÄB.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BookRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning