Testamentets företräde

2016-04-01 i Testamente
FRÅGA
Om det finns ett testamente så går det väl före arvsfonden?Bernt
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Ett testamente går före den allmänna arvsordningen. Arvsordningen som stadgas i 1kap Ärvdabalken (ÄB) blir endast aktuellt på den del som inte är reglerat i ev. testamente. (Undantaget är bröstarvingarnas rätt till sin laglott, som utgör 50% av arvslotten, går dock inte att kringgå trots testamente (7kap 1§ ÄB).

Allmänna arvsfonden regleras i 5kap ÄB. 5kap 1§ ÄB stadgar att "finnes ej arvinge jämlikt ovan givna bestämmelser, skall arvet tillfalla en fond, benämnd allmänna arvsfonden". Ett testamente går före den allmänna arvsordningen, som i sin tur går före allmänna arvsfonden. Detta innebär att allmänna arvsfonden endast är aktuell om det inte finns några testamenterade arvingar eller arvingar enligt den allmänna arvsordningen i 1kap ÄB.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2522)
2020-06-30 Har vi helsyskon arvsrätt efter vår avlidna far i Serbien?
2020-06-30 Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?
2020-06-30 Ändringar i testamente
2020-06-30 Godkännande och ändring av "testamente"

Alla besvarade frågor (81688)