Testamentesvittne som är sambo

2017-09-24 i Testamente
FRÅGA
Är ett testamente giltig om ett av vittnena senare blir sambo (i sambolagens mening) till testatorn? Vid testamentes skrivande fanns ingen form av relation.
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler för testamenten finns i ärvdabalken (ÄB) (här). Det finns vissa formkrav för ett testamente ska vara giltigt, bland annat att två vittnen samtidigt ska vara närvarande när testatorn (personen som upprättar testamentet) skriver under testamenteshandlingen. (10 kap. 1 § ÄB)

Det finns jävsregler för testamentesvittnena, vilket kan göra att testamentet kan bli ogiltigt. För det första finns det allmänt jäv, vilket innebär att om en make, sambo, någon i släktskap i rätt upp- eller nedstigande släktskap (föräldrar, barn) eller är i svågerlag bevittnar testamentet, blir hela testamentet ogiltigt. För det andra finns det särskilt jäv, vilket innebär bland annat om en testamentstagare bevittnar testamentet kommer den del som berör jävet att ogiltigförklaras. (13 kap. 1 § ÄB)

Eftersom du inte nämner något om att detta vittne ska erhålla något från testamentet, gör jag bedömningen att det inte föreligger något särskilt jäv. Vad gäller allmänt jäv gällande samboskap säger juridiskt litteratur att avgörande för bedömning om det föreligger allmänt jäv är förhållandet vid tidpunkten för testamentets upprättande. Detta innebär om det föreligger ett samboskap när testamentet skrivs blir vittnet jävigt men om någon bevittnat ett testamente innan han eller hon blivit sambo med testator föreligger inte jäv.

Du skriver i din fråga att det inte föreligger samboskap* när testamentet skrivs utan först senare. Min bedömning blir då att det inte föreligger allmänt jäv enligt ovanstående resonemang och då kan inte testamentet bli ogiltigt på den grunden.

*Enligt juridisk litteratur förstås sambo i detta sammanhang som huvudregel den som stadigvarande bor tillsammans med testator i ett parförhållande och har gemensamt hushåll med denne.

Hoppas detta svar gav klarhet!

Vänligen,

Anton Magnusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2978)
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97671)