Testamentestolkning

En dam har avlidit. Hon efterlämnar inga egna barn. testamente föreskriver att hennes syskonbarn skall ärva henne. Hennes syskonbarn är:

1) Barn till avliden bror - 2 st

2) Barn till avliden syster - 2 st

3) Barn till avliden bror - 1 st

Hur fördelas arvet ?

Delas arvet upp i tre lika poster som därefter fördelas på efterarvingarna eller fördelas arvet på fem lika poster ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Din fråga går dessvärre inte att besvaras med aktuell information. Fördelningen kommer att bero på vad som faktiskt står i testamentet. Är det särskilt nämnt i testamentet vad en särskild person ska ärva, eller en särskild andel av dödsboet, är det vad som ska gälla.

Är inget särskilt stadgat om fördelningen, utan det enbart framgår vem som ska få ärva testatorn, ska egendomen fördelas lika mellan nämnda parter.

Vid det fall testamentet är ogiltigt av något skäl utgår man från den legala arvsordningen. Vid det fall inga andra arvingar finns hade arvsfördelning blivit fem annorlunda eftersom varje gren ska taga lika lott. Man hade alltså delat upp arvet på 3 olika grenar efter de olika syskonen. Detta hade inneburit att det ensamma barnet efter bror nummer 3 hade fått en större arvsdel än de andra.

Det är sedermera svårt att avgöra hur arvsskiftet faktiskt kommer att bli i ert fall då information saknas. Är testamentet otydligt ska man göra en testamentestolkning av ordalydelse samt testatorns vilja. För vidare hjälp att tolka ert aktuella testamente hänvisar jag er till Lawlines juristbyrå genom att klicka på fliken "boka tid med jurist" ovan,

Hoppas svaret var till er hjälp, ha en fortsatt trevlig dag!Marcus AnstrinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning