Testamentestagares rätt till efterarv när efterlevande make åberopar sin rätt till 4 prisbasbelopp

Hej! Enligt ÄB 3:1 2 st "Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt för den efterlevande maken som avses i detta stycke."

Sista meningen, innebär det att ett testamente från den först avlidne är helt utan verkan ifall förordnandet inkräktar på prisbasbeloppsregeln, eller innebär det att testamentstagaren får vänta med att få ut sitt arv tills den efterlevande makan avlider (Efterarv)?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

3 kap. 1 § 2 st Ärvdabalken innebär att efterlevande make alltid har rätt till 4 prisbasbelopp. Dessa 4 prisbasbelopp består av i första hand vad maken erhåller efter bodelningen. Om dennes del av bodelningen inte uppgår till 4 prisbasbelopp ska mellanskillnaden tas i arv efter den avlidna maken. Detta ärver då den efterlevande maken med fri förfoganderätt, vilket innebär att testamentestagaren har rätt till efterarv i form av en kvotdel när den kvarlevande maken dör, 12 kap. 1 § Ärvdabalken. Om det finns några tillgångar över när den efterlevande maken fått sina 4 prisbasbelopp tillfaller dessa testamentestagaren direkt förutsatt att testamentet är giltigt.

Alltså är ditt andra alternativ korrekt.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”