Testamentestagares rätt till efterarv när efterlevande make åberopar sin rätt till 4 prisbasbelopp

2018-01-20 i Efterarv
FRÅGA
Hej! Enligt ÄB 3:1 2 st "Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt för den efterlevande maken som avses i detta stycke."Sista meningen, innebär det att ett testamente från den först avlidne är helt utan verkan ifall förordnandet inkräktar på prisbasbeloppsregeln, eller innebär det att testamentstagaren får vänta med att få ut sitt arv tills den efterlevande makan avlider (Efterarv)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

3 kap. 1 § 2 st Ärvdabalken innebär att efterlevande make alltid har rätt till 4 prisbasbelopp. Dessa 4 prisbasbelopp består av i första hand vad maken erhåller efter bodelningen. Om dennes del av bodelningen inte uppgår till 4 prisbasbelopp ska mellanskillnaden tas i arv efter den avlidna maken. Detta ärver då den efterlevande maken med fri förfoganderätt, vilket innebär att testamentestagaren har rätt till efterarv i form av en kvotdel när den kvarlevande maken dör, 12 kap. 1 § Ärvdabalken. Om det finns några tillgångar över när den efterlevande maken fått sina 4 prisbasbelopp tillfaller dessa testamentestagaren direkt förutsatt att testamentet är giltigt.

Alltså är ditt andra alternativ korrekt.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (823)
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?

Alla besvarade frågor (98657)