Testamentes tolkning - avliden testamentstagare

Hej! Har en fråga gällande arvsrätt. Min mamma (enda syskonet) gick precis bort och hur hennes arv fördelas är jag klar över. Dock är det så att hennes Mor och far fortfarande är i livet. Min fråga är vad som händer när de går bort? Att jag och min syster tar mammas plats i arvet förstår jag, men hur är det i ett testamente. Om de (min mormor och morfar) angett att mamma och pappa (min alltså) ska ärva dem är det då pappa som får hela arvet, eller får han 50% och jag och min yster 50%.

Förändras tyngden/innebörden i ett testamente då någon angiven i testamentet är avliden?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. I den situation som du beskriver krävs tolkning av testamentet. Regler angående detta finns i 11 kap ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är enligt 11:1 ÄB att testamentet ska tolkas på det sätt som kan antas överensstämma med testatorns vilja. Vad som utgör testarns vilja kan naturligtvis ofta vara svårt att avgöra. Av denna anledning finns i 11:2-9 ÄB s.k. presumtionsregler enligt vilka man i en viss situation ska anta att testamentet ska verkställas på ett visst sätt. Enligt 11:6 ÄB gäller att om testamentstagare avlider innan denne fått arvet ska arvet istället gå till dennes barn om dessa varit arvsberättigade enligt de vanliga arvsreglerna (i denna situation är du och din syster arvsberättigade). Detta innebär att det kommer att antas att dina morföräldrars vilja varit att du och din syster ska träda i er mors ställe. Att det är fråga om en presumtionsregel innebär att testamentet ska verkställas på detta sätt om det inte finns omständigheter som bryter presumtionen d.v.s. omständigheter som tyder på att testatorns vilja i själva verket varit annorlunda. En sådan omständighet skulle t.ex. kunna vara att era morföräldrar vid något tillfälle berättat att arvet ska fördelas på ett visst sätt om det inte kan fördelas enligt testamentet. Vid avsaknad av sådana omständigheter kommer presumtionsregeln att tillämpas.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Tom SundinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”