Testamentes ogiltighet - tvång, oförstånd och psykisk störning

Om en testator mer eller mindre tvingats till testamente, ej vid sina sinnens fulla bruk skrivit under ett tomt papper och därefter bevittnad namnteckning av två personer. Därefter har förmånstagaren skrivit testamentet ovanför namnteckning. Testatorn har aldrig velat ha ett testamente, vägrat. Var på äldreboende när han avled, personal kan intyga hur illa och hur förvirrad han var. Förmånstagaren ej släkt med den avlidne utan har fått diverse fullmakter, vad vet jag inte. Dessutom skrivit fakturor för städning, flytt m m som betalts till henne. Bouppteckningsmannen dessutom vän till förmånstagaren.

Har detta gått rätt till? Har själv endast intresse av om det får gå till på detta sätt? Är den andra ggn som förmånstagaren sett till att få ärva med egenhändigt författade testamenten.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om upprättande av testamente finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB) se här. Till att börja med så krävs det för att testamentet ska vara giltigt att det har upprättats skriftligen med två vittnen, se ÄB 10 kap. 1 §. De två vittnena ska samtidigt vara närvarande när testator skriver under testamentet, vilket innebär att det alltså ska vara upprättat vid denna tidpunkt, och sedan ska vittnena skriva under.

I detta fall låter det enligt din beskrivning relativt otvivelaktigt som att testatorn tvingats till att skriva under detta papper som sedan fyllts i till att likna personens testamente. Ett testamente gäller inte om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning hos testator (se ÄB 13 kap. 2 §), och det gäller inte heller om någon har tvingat testator att upprätta testamentet eller fått honom eller henne att upprätta testamentet genom missbruk av hans eller hennes oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning (se ÄB 13 kap. 3 §). I det fall du beskriver finns det alltså mycket som tyder på att testamentet i fråga är ogiltigt.

Testamentet ska delges arvingarna när testator avlider. Arvingarna har sedan 6 månader på sig att eventuellt väcka talan och då göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt ÄB 13 kapitlet, se ÄB 14 kap. 5 §. Om klandertalan inte väcks inom denna tid, går rätten till detta förlorad.

Jag råder dig att tala med arvingarna (om du känner dessa) till att fundera på att väcka en klandertalan, och även ta kontakt med en jurist som är specialiserad på familjerätt för ytterligare råd i denna situation.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning