Testamentes ogiltighet

2017-07-26 i Testamente
FRÅGA
Jag upprättade i början av 2000-talet ett testamente med min dåvarande fru( skilsmässa några år senare) så att hennes barn från ett tidigare äktenskap skulle få min kvarlåtenskap efter att min dotter (från ett annat äktenskap) endast skulle ha rätt till sin arvslott.Min fråga är nu om detta testamente fortfarande gäller när vi är skilda. Kan jag då skriva ett nytt testamente där min dotter äger hela kvarlåtenskapen efter mig?Att märka är att genom tingsrättsdom & hovrättsdom har min tidigare hustru förskingrat större belopp för mig och är dömd att återbetala.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett testamente är ett sätt att utröna vad en avliden persons vilja var med hur dennes egendom ska fördelas. För att ta reda på hur ett testamente ska tillämpas finns tolkningsregler i ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln presenteras i 11 kap. 1 § ÄB (här), man ska då försöka utröna vad den avlidne personen avsåg då hen fortfarande var i livet. Kan man inte göra det finns det några konkreta regler i lagen för att kunna tillämpa testamentet. En av tolkningsreglerna är i 11 kap. 8 § (här) vilket anger att om en make testamenterat till sin dåvarande maka, men äktenskapet var upplöst vid testatorns död ska man bortse från det förordnandet.

Svaret på din fråga är således att om du inte på något annat sätt visat att du vill att förordnandet fortfarande ska gälla, t.ex genom att du muntligen meddelat att du fortfarande ville att förordnandet till din ex- fru ska gälla, kommer förordnandet vara utan verkan.

Gällande fråga att om du ska skriva ett nytt testamente är detta reglerat i 10 kap. ÄB, man kan då till exempel göra tillägg eller återkalla sitt testamente på samma sätt som om man skulle skriva ett nytt testamente, 10 kap. 5-7 §§ ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2898)
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente
2021-07-30 Bra utformning av testamente
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?

Alla besvarade frågor (94568)