Testamentes ogiltighet

2015-05-31 i Testamente
FRÅGA
Är särkullbarn liksom mina två syskon. Far dog plötsligt, 87 år gammal. Var vid sina sinnen helt frisk. Ett testamente inlämnades. Inte daterat, namnteckning inte bevittnad, ingen vittnesmening. Hittades i en låda i hans rum. Vi befarar att det inte gått rätt till. Nu krävs vi att ta ställning och komma överens med makan om vad den avlidnes vilja var. Känns helt absurt. Omständigheter gör det omöjligt. Min fråga är: Måste vi föra en bevisföring då testamentet är så tveksamt? Vad bör vi göra? Jag vet att man som särkullbarn måste vara vaksam. MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Testamentes giltighet regleras i kap 10 ärvdabalken. 10:1 anger - "Testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. I deras samtidiga närvaro skall testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift därå. Vittnena skola bestyrka handlingen med sina namn. De skola äga kännedom om handlingens egenskap av testamente, men det står testator fritt att låta dem veta dess innehåll eller ej."

Om testamentet saknar underskrifter av vittnen saknar det giltighet och ska inte gälla, detta framgår av 13:1 i ärvdabalken. Testamente som ej är upprättad i laga form är ej gällande.

I 14:5 anges då att "Vill arvinge göra gällande att testamente är ogillt enligt 13 kap., skall han därom väcka klandertalan inom sex månader efter det han erhöll del av testamentet såsom i 4 § är stadgat. Försittes denna tid, är rätt till talan förlorad."

Du bör därför skynda dig med att väcka klandertalan innan det har gått sex månader sedan du blev delgiven testamentet. Klandertalan väcker du hos din närmsta tingsrätt, ange i denna att testamentet inte uppfyller formkraven i 10 kap 1 § ärvdabalken.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2560)
2020-08-13 Testamentera till barnbarn?
2020-08-13 Kommer vår syster att kunna kräva att få ta del av min brors tillgångar, trots hans testamente?
2020-08-12 Skulder, arvsberättigade och testamente, hur funkar det?
2020-08-12 Återkallelse av testamente

Alla besvarade frågor (82773)