Testamentes giltighet, förskott på arv och laglottskränkning

2017-04-28 i Testamente
FRÅGA
Hej! 2011 köpte jag mitt barndomshem av min pappa. Han påstod då att det var värt 1 500 000 och jag fick köpa det för 1 100 000. Min bror skulle då kompenseras med att han skulle få ärva min pappas nuvarande lägenhet (inköpt för 430 000 år 2011). Detta skrevs ned som en typ av testamente. Sedan uppdagades det att efter jag gjort en omfattande renovering av mitt hus för 100 000 fick jag huset värderat till 1 430 000 (renoveringen gjordes inom 6 månader från köpet till den nya värderingen gjordes). Så påståendet att det var värt 1 500 000 innan jag köpte det var ju långt ifrån sant. Förmodligen värt det jag betalade. Jag har försökt ta upp detta med min pappa och han håller med om orättvisan, men min bror är helt rabiat och min bror menar att han inte under några omständigheter kommer att gå med på någon förändring av det skrivna, sk testamentet, vilket egentligen inte min bror kan bestämma. Min pappa lever dock fortfarande och det verkar som att han inte törs göra någon förändring av det skrivna då min bror är så svår att komma överens med. Med dagens bostadspriser så kommer ju den lägenheten kunna vara värd mycket mer än inköpspriset 2011 vid en framtida försäljning. Då min pappa inte har så mycket annat i sin ägo så verkar ju det som att jag kommer att blir helt lottlös? Är detta rätt? Kan laglottskränkning åberopas här? Med vänlig hälsning Undrande
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag säga att din pappas "sk testamente" inte är ett giltigt testamente om inte formkraven är uppfyllda. Formkraven är att testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn. Vidare ska testamentet vara bevittnat av två vittnen som även de ska skriva under och vara medvetna om att det är just ett testamente som de bevittnar. Släktingar eller andra närstående får inte vara vittnen. Formkraven framgår av 10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Ett testamente som inte uppfyller formkraven är alltså inte giltigt och de förordnanden som framgår av det ska således inte verkställas. Andra typer av arvsavtal som inte är testamenten är inte heller giltiga, 17 kap. 1 § ÄB.

Din pappas "sk testamente" verkar alltså (förutsatt att formkraven inte är uppfyllda) inte gälla, innebärande att din bror inte kommer få hela lägenheten. I sådant läge där det inte finns något testamente, eller "testamentet" är ogiltigt, är det de legala arvsreglerna som träder in. Enligt dem ska då du och din bror (om ni är de ända syskonen) dela lika på er pappas kvarlåtenskap, vilket följer av 2 kap. 1 § ÄB.

Förutsatt att "testamentet" inte är giltigt verkar det alltså inte finnas något egentligt problem för din del; din pappas förmögenhet kommer efter hans död att delas lika mellan dig och din bror i enlighet med de legala arvsreglerna. I ett sådant läge är det emellertid inte osannolikt att din bror kommer hävda att du genom att ha fått köpa huset till underpris har fått ett förskott på arv som ska räknas av på din arvslott. Även om det inte verkar som om du köpte till underpris utan snarare till marknadspris är det ändå ganska troligt att din bror kommer att påkalla detta. Eftersom du har fått huset värderat kommer detta dock troligtvis inte bli ett problem då du kan bevisa att du inte köpte till underpris.

Om det nu skulle vara så att testamentet är giltigt och du blir lottlös vid din pappas frånfälle, kan du begära jämkning av testamentet för att få ut din laglott!

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2893)
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?
2021-07-18 Kan syskon lämnas arvslösa?

Alla besvarade frågor (94176)