Testamentering och laglott efter makar och sambos

2019-07-11 i Sambo
FRÅGA
Vilka skillnader finns det mellan äktenskap och partnerskap mellan två personer av olika kön?Hur stor del av mina tillgångar kan jag testamentera till annat än mina barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst av ärvdabalken (ÄB).

Jag förstår dig som att frågan rör om det är någon skillnad mellan hur gifta respektive sambos kan testamentera till sina barn. Gäller frågan skillnaden mellan gifta och personer som lever i registrerat partnerskap, finns ingen skillnad vad gäller testamentsbestämmelserna (3 kap 1 § lagen om registrerat partnerskap).

Du kan fritt testamentera hela din egendom (9 kap 1 § ÄB). Barn har dock rätt att begära jämkning i testamente för att få ut sin så kallade laglott, vilken motsvarar 50% av vad föräldern lämnar efter sig delat på antal barn föräldern har, gäller oavsett om föräldern är make eller sambo (7 kap 1 § ÄB. Jfr 7 kap 3 § ÄB och 2 kap 1 § ÄB).

Är föräldern gift med den andra föräldern till ett eller flera av sina barn, har den efterlevande maken rätt att fritt disponera arvet som ska tillfalla de gemensamma barnen så länge denne är i livet. Är inte detta belopp minst fyra prisbasbelopp (vilket 2019 är 4x23 500 kr = 94 000 kr), har den efterlevande maken alltid rätt att få egendom motsvarande fyra prisbasbelopp om detta kan täckas av vad den avlidne lämnat efter sig, även om det sker på bekostnad av vad ej gemensamma barn egentligen ska få (3 kap 1 § ÄB).

Motsvarande bestämmelser finns inte för efterlevande sambos.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 054 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-07-12 11:43
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (389)
2019-09-10 Är fordon samboegendom?
2019-09-03 Ärver min sambo mina skulder?
2019-08-06 What are the laws regarding property within common law relationship?
2019-07-28 Ärver mina barn eller min sambo min egna bostad om jag går bort?

Alla besvarade frågor (73009)