Testamentering och laglott efter makar och sambos

2019-07-11 i Sambo
FRÅGA
Vilka skillnader finns det mellan äktenskap och partnerskap mellan två personer av olika kön?Hur stor del av mina tillgångar kan jag testamentera till annat än mina barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst av ärvdabalken (ÄB).

Jag förstår dig som att frågan rör om det är någon skillnad mellan hur gifta respektive sambos kan testamentera till sina barn. Gäller frågan skillnaden mellan gifta och personer som lever i registrerat partnerskap, finns ingen skillnad vad gäller testamentsbestämmelserna (3 kap 1 § lagen om registrerat partnerskap).

Du kan fritt testamentera hela din egendom (9 kap 1 § ÄB). Barn har dock rätt att begära jämkning i testamente för att få ut sin så kallade laglott, vilken motsvarar 50% av vad föräldern lämnar efter sig delat på antal barn föräldern har, gäller oavsett om föräldern är make eller sambo (7 kap 1 § ÄB. Jfr 7 kap 3 § ÄB och 2 kap 1 § ÄB).

Är föräldern gift med den andra föräldern till ett eller flera av sina barn, har den efterlevande maken rätt att fritt disponera arvet som ska tillfalla de gemensamma barnen så länge denne är i livet. Är inte detta belopp minst fyra prisbasbelopp (vilket 2019 är 4x23 500 kr = 94 000 kr), har den efterlevande maken alltid rätt att få egendom motsvarande fyra prisbasbelopp om detta kan täckas av vad den avlidne lämnat efter sig, även om det sker på bekostnad av vad ej gemensamma barn egentligen ska få (3 kap 1 § ÄB).

Motsvarande bestämmelser finns inte för efterlevande sambos.

Vänligen

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98633)