Testamentering av kvarlåtenskap

Hej. . Ett gift par utan barn, båda avlidna skriver inbördes testamente där den först avlidne ger den andre hela sin del i dödsboet med full äganderätt till den andra. En person ej släkting ,utan arvingar skall nu ärva hela boet enligt detta testamente, han avlider dock några år senare. Nu vill då den andre maken att boet som hon har full äganderätt till skall efter hennes bortgång till falla MIG, Har den först avlidnes släktingar nu rätt till någon del av dödsboet?

Med vänliga hälsningar


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör arv så blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Har släktingarna rätt till arv?

Jag tolkar din fråga som att ett par (som vi kan kalla X och Y för enkelhetens skull) har skrivit ett inbördes testamente, att X har avlidit och att Y nu vill testamentera egendomen till dig. Det går som huvudregel att testamentera sin egendom till vem man vill. Det enda man inte kan förfoga över genom testamente är bröstarvingars så kallade laglott, det vill säga hälften av det som de enligt lag har rätt till (7 kap. 1 § ÄB). I det scenario som du beskriver tolkar jag det som att varken X eller Y ha några barn (dvs inga bröstarvingar) och det finns därför inga hinder för Y att testamentera bort all sin kvarlåtenskap. De enda som kan göra anspråk på den först avlidnes kvarlåtenskap är således dennes bröstarvingar. För att ha rätt till sin laglott måste de dock påkalla jämkning av testamente inom 6 månader efter det att de fick del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Eftersom Y verkar ha erhållit arvet redan drar jag slutsatsen att denna frist har passerat. Även om X hade haft barn hade de således i detta läge inte kunnat göra sin rätt gällande.

Sammanfattning

Det korta svaret på din fråga är således att den först avlidnes släktingar inte har rätt till någon del av kvarlåtenskapen. Den kan således testamenteras i sin helhet till dig.

Om jag har tolkat förutsättningarna i din fråga fel eller om du har frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”