FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott16/11/2015

Testamenterat arv till barnbarn

Hej jag är den ända arvingen efter min farmors bortgång då min far har varit död länge men min farmor skrev ett testamente där hon skänkte bort 25% av sina tillgångar och resten skulle jag få ärva men det stod oxå så att de 75% som jag får ärva skall betalas ut vid 2 tillfälle så vad är det som gäller då kan jag säga att jag vill ha allt vid ett och samma tillfälle? och kan min man kräva hälften av arvet då det inte finns något Äktenskapsförord i mellan oss ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår din frågeställning rätt så är du den enda arvtagaren efter din farmors bortgång och du undrar om du kan få hela din del av arvet vid ett tillfälle istället för vid två olika som det står i testamentet, samt om din man kan kräva hälften av det du ärvt av din farmor.

När det kommer till arv och testamente, kan den så kallade laglotten begränsa hur egendom får testamenteras bort. Laglotten regleras i ärvdabalken (ÄB) 7:1. Laglotten är den egendom som man som bröstarvinge alltid har rätt att ärva. Det är hälften av den totala egendomen man ärver. I ditt fall hälften av de 75% som testamenterats till dig. Dock så gäller bara laglotten för bröstarvingar, vilket du i relation till din farmor inte är. Däremot finns det en bestämmelse i 2:1 ÄB som säger att om bröstarvinge har gått bort, (din pappa) träder bröstarvingens barn in i deras ställe, alltså du. Så du har rätt till din laglott vid din farmors bortgång. Allt annat som är utöver laglotten har du inte rätt att kräva ut eller styra över.

Vad gäller din mans rätt till arvet regleras det i äktenskapsbalken. När ni gift er blir alla era tillgångar gemensam egendom, så kallad giftorättsgods, se äktenskapsbalken (ÄktB) 7:1. Som framgår av bestämmelsen undantas egendom som följer av 7:2 ÄktB, så kallad enskild egendom. I 7:2 p. 3 ÄktBförklaras att egendom som person ärvt är enskild egendom om det i testamente står att arvet ska vara enskilt. Utifrån det du skriver i din fråga förstår jag att det inte står så i det testamente som din farmor skrev. Med det sagt så stämmer det att din man har rätt till hälften av din egendom om ni skulle separera och egendomen som du ärver inte undantas som enskild.

Om du inte vill att din man ska få rätt till hälften av den egendom som du ärver av din farmor råder jag dig att skriva ett äktenskapsförord där du förklarar att den egendom som du ärvde av din farmor ska vara enskild. Behöver du hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord så kan du kontakta vår samarbetspartner Familjens Jurist. De är experter på de här frågorna. För att kontakta dem klicka här, http://www.familjensjurist.se.

Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar och att du känner att jag har besvarat det du frågade efter.

Ha en bra vecka.

Vänligen,

Anna PieschlRådgivare