Testamenterande av lägenhet och laglott

2015-12-12 i Laglott
FRÅGA
Får jag testamentera lägenheten till min dotter och hennes dotter
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Självklart kan du göra det. Man får i princip testamentera vad man vill till vem man vill. Däremot måste reglerna om laglott beaktas. Enligt 7:1 Ärvdabalken har varje bröstarvinge (det vill säga barn eller, om barnet har avlidit innan föräldern, barnbarn) rätt till hälften av den egendom som han eller hon skulle ärva om inget testamente fanns.

Om ett testamente inskränker denna rättighet - det vill säga formuleras på så sätt att någon inte får ut sin laglott om testamentet följs - kan denna person "påkalla jämkning", vilket innebär att personen ändå får ut sin laglott. I övrigt följs testamentet. En bröstarvinge som inte påkallar jämkning inom sex månader från det att han eller hon fick del av testamentet förlorar rätten att påkalla jämkning.

Det korta svaret är alltså att du kan testamentera lägenheten hur du vill, men om någon inte kan få ut sin laglott till följd av detta kan vederbörande påkalla jämkning, vilket t.ex. kan leda till att personen får en del av lägenheten.

Exempel:
A är ogift och har två barn, B och C. A har testamenterat 100 000 kr, till sitt barn B. C skall få övrig egendom. Totalt har A egendom till värdet 120 000 kr.
När A avlider skall enligt testamentet B ärva 100 000 kr, och C skall ärva den övriga egendomen (som är värd 20 000 kr). När C informeras om testamentet påkallar C genast jämkning - C:s laglott är ju (120 000/2)/2=30 000 kr. Testamentet jämkas på så sätt att C får ärva 30 000 kr. C har därmed fått ut sin laglott genom att få egendom till värdet 30 000 kr, medan B får ärva 90 000 kr.

Lägg märke till att man trots jämkningen följer testamentet så gott man kan.

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86839)