Testamenterad full äganderätt

Vem ärver?

1975 upprättades ett testamente mellan 2 makar med följande lydelse:

"Vi undertecknade äkta makar förordar härmed som vår yttersta vilja och testamente att den av oss som överlever den andre skall med äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap"

Testamentet är vidimerat av 2 personer,

Maken överlevde sin fru och dog 2014. Makarna hade inga gemensamma eller utomäktenskapliga barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Regler om arv och testamente återfinns i Ärvdabalken.

Vid en makes död tillfaller som utgångspunkt hela kvarlåtenskapen den efterlevande maken enl. ÄB 3:1. Om det vid den förste makens död inte finns några barn (bröstarvingar) men det finns arvingar i den andra arvsklassen, alltså föräldrar, syskon och syskonbarn så ärver den efterlevande maken all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Detta innebär att efterlevande make inte har rätt att testamentera bort sin kvarlåtenskap eftersom att arvingarna till den förste avlidne maken har rätt till efterarv när den efterlevande maken dör enl. ÄB 3:2.

Eftersom att det endast är bröstarvingar och efterlevande make som har särskild rätt till arv och makarna i detta fall inte har några barn så kan de fritt testamentera kvarlåtenskapen mellan sig genom ett inbördes testamente, förutsatt att det upprättas enligt reglerna i ÄB kap. 9-10.

Eftersom att makarna har upprättat ett inbördes testamente som i detta fall ger efterlevande make full äganderätt över fruns kvarlåtenskap och eftersom de heller inte har några bröstarvingar så innebär detta att efterlevande make har rätt att fritt bestämma hur hans egen kvarlåtenskap ska fördelas när sedan han går bort. Efterlevande make kan således välja att testamentera till vem han vill och därmed får den legala arvsordningen enl. ÄB kap. 2 sättas åt sidan.

Det inbördes testamentet mellan makarna innebär alltså att den arvsrätt som i vanliga fall tillfaller arvingar till den först avlidne maken enl. ÄB 3:2 (s.k sekundosuccession) faller bort och de har därför inte rätt att ta del av kvarlåtenskapen av den maken som dog 2014. Således kommer kvarlåtenskapen till maken som dog 2014 i första hand ärvas av hans föräldrar enl. ÄB 2:2 st. 1 och om dessa är döda går arvet istället till deras barn, alltså den döde makens syskon (s.k istadarätt) och om de är döda går arvet i sin tur till syskonens barn enl. ÄB 2:2 st. 2.

Sammanfattningsvis: Eftersom att makarna har upprättat ett inbördes testamente om full äganderätt till kvarlåtenskap så sätts den legala arvsordningen åt sidan och arvingar till den förste avlidne maken har därför inte längre rätt till efterarv (sekundosuccession). Detta innebär att arvet efter maken som dog 2014 kommer att tillfalla endast hans arvingar.

Hoppas att mitt svar varit till din hjälp.

Vänliga Hälsningar

Josefine RembsgårdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning